Een aanwinst voor jouw begeleiding

ToetsMij voor huiswerkinstituten

ToetsMij is dé online toetsomgeving voor leerlingen en huiswerkinstituten. Wij bieden toetsen op toetsniveau, waardoor jouw leerlingen hoger scoren en begeleiders effectiever coachen. 

Waarom ToetsMij?

Herken je dat leerlingen...

 • Moeite hebben met toetsvraagstellingen?
 • Vaak de theorie wel kennen, maar onvoldoende begrijpen en dus moeite hebben met de toepassing?
 • Niet goed weten wat er van hen wordt verwacht op een toets?
 • En daardoor dus niet goed weten hoe ze deze het beste voor kunnen bereiden?
Lieve lesboek at teken
Jade laptop en teken

Waarom ToetsMij?

Herken je dat scholen...

 • Vaak weinig tijd hebben om toetsen volledig en persoonsgebonden te bespreken wegens grote klassen en werkdruk?
 • Docenten veel tijd stoppen in het maken van kwalitatieve toetsen en deze dus niet zomaar delen onder leerlingen?
 • Veel lesboeken geen oefentoets bevatten en dat als er al een oefentoets beschikbaar is, deze van een lager niveau is dan echte toetsen?
 • Antwoorden regelmatig ontbreken, laat staan uitwerkingen?

Waarom ToetsMij?

Herken je dat huiswerkinstituten...

 • Graag leerlingen overhoren, maar dat dat veel tijd kost en het bovendien lastig is om goede toepassingsvragen te stellen (bronvragen, verhaalsommen, leesvaardigheidsteksten, grammaticaopdrachten)?
 • De kwaliteit tussen begeleiders wisselt?
 • Begeleiders vaak experts zijn op één gebied (talen, exact of zaakvakken) maar dat het een enorme meerwaarde zou hebben als ook een exacte begeleider een uitstekende overhoring Engels zou kunnen uitvoeren.
Lieve jade selfie is teken

Hoe werken onze toetsen?

Kennis, begrip en toepassing

Elke toets bestaat uit kennisvragen, begripsvragen en toepassingsvragen. Zo oefen je op verschillende niveaus net zoals op jouw echte toets!

Voor repetities & so’s

Elke toets behandelt jouw hele hoofdstuk. Hoef je maar een deel van het hoofdstuk te leren? Achter elke vraag staat bij welke paragraaf/blok deze hoort. Zo sluit de toets precies aan op jouw lesstof.

Leren leerlingen zonder uitleg
Matteo goedkeuringskrul groen

Toetsexperts

Als onze toetsen zijn ontwikkeld door vakdocenten die dagelijks zelf met de methodetoetsen werken en weten wat en hoe er getoetst wordt.

Antwoorden & stapsgewijze uitleg

Kijk de antwoorden na met onze uitwerkingen en stapsgewijze uitleg. Ook het niveau van de begeleiders krijgt hierdoor een boost.

Digitaal & printbaar

Je kunt onze toetsen digitaal invullen. Werk je liever op papier? Onze toetsen zijn ook printbaar!

Voordelen voor partners

Kwaliteitsslag en betere resultaten van leerlingen
Mogelijkheid tot bevriezen antwoorden
Gepersonaliseerde URL en online inlog omgeving
Gratis inlog voor mentoren en begeleiders
Pas je eigen huisstijl toe in de online omgeving
Kortingsregeling voor huiswerkinstituten

De sleutel die ontbrak

Acht jaar lang was ik zelf eigenaar van een groot huiswerkinstituut. Samen met mijn team heb ik jarenlang leerlingen mogen begeleiden. 

Ondanks dat veel leerlingen baat hadden bij onze hulp, hadden wij behoefte aan goede oefentoetsen zodat we leerlingen nóg beter konden voorbereiden.

Larissa afgerond profiel

Gebrek aan oefentoetsen

In de praktijk merkte ik dat er maar weinig oefentoetsen beschikbaar waren in lesmethodes, dat áls ze er waren ze vaak veel makkelijker waren dan de echte toets en dat ook nog eens vaak antwoorden of uitwerkingen misten. We grepen gewoon vaak mis. Zelf overhoorden we dan vaak, maar dat nam veel tijd in en bovendien was de kwaliteit van de overhoringen sterk afhankelijk van de expertise van de begeleider. Ga maar eens een goede bronvraag bedenken, een verhaalsom op toetsniveau ontwikkelen of een uitdagende leesvaardigheidstekst met passende vragen.

Platform met duizenden toetsen

ToetsMij is inmiddels uitgegroeid tot een platform met duizenden toetsen, die precies aansluiten op klas, niveau, lesmethode en hoofdstuk waarmee we veel leerlingen helpen. 

Extra leuk vind ik dat wij onze partners met ToetsMij versterken en hun kwaliteit hiermee een boost geven, iets dat ik jaren geleden dagelijks zelf zocht.”

‘De toets was veel moeilijker dan verwacht', 'Ik kreeg hele andere vragen' of 'Ik snapte er niks van' waren veelvoorkomende uitspraken die ik wilde aanpakken’ Larissa Kapnissakis Eigenaar ToetsMij

Dit zeggen partners, leerlingen en ouders over ToetsMij

Sandra Henken de Nijs

"Wat zijn mijn dochter en ik blij dat wij Toets-Mij hebben ontdekt! In het eerst halfjaar op de middelbare school haalde ze alleen maar onvoldoendes voor wiskunde. Het regende 3'en en 4'en. Nu heeft ze bij twee hoofdstukken gebruikt gemaakt van de door jullie ontwikkelde toetsen en haalde ze een 6,6 en vandaag zelfs een 8! Ze gaat binnenkomt met heel veel extra zelfvertrouwen de vakantie in. Bedankt!!!"

Ouder

Marcel Timmermans

"Ik moet zeggen dat ik al veel apps en abonnementen op het gebied van huiswerkbegeleiding heb uitgeprobeerd, maar dit platform overtreft mijn verwachtingen.Het jezelf testen met behulp van oefentoetsen is een zeer effectieve manier voor de leerling om te controleren of hij/zij de stof beheerst."

Eigenaar Huiswerkbegeleiding Voerendaal & RT’er

Begeleider

"Leerlingen merken dat hun toetsen stukken beter gaan. Ze worden minder overvallen door de (soort)vragen en scoren beter. Zelf zijn ze ook erg enthousiast om op deze manier hun toets voor te bereiden en voor ons als begeleiders werkt het ook zeer effectief."

Huiswerk Instituut Amsterdam

Sanne Scheepens

"Kayen appte zojuist uit vanuit school. Hij had een natuurkunde toets voorbereid met de voorbeeldtoets van Toets-Mij. Er waren 16 onvoldoendes en 2 voldoendes. Kayen had één van die twee voldoendes. Wat is het toch bijzonder dat we eindelijk de sleutel hebben gevonden tot succeservaringen!"

Ouder

Sarah

"Ik had nog nooit een voldoende gehaald voor een proefwerk Duits en ik heb nu een 8,6 gehaald! Door het maken van de oefentoets had ik precies voor ogen wat en hoe er getoetst werd."

Leerling 2e klas

Zuleyha Yurmaz

"Ik ben jullie zo dankbaar! Dankzij deze toetsen heeft mijn dochter leren leren!"

Ouder

ToetsMij partners

Afspraak inplannen